درباره ما

در این شرکت پیشرفته ترین تکنولوژی موجود در دنیا جهت ایجاد پوشش کرم سخت مورد استفاده قرار می گیرد.پوشش حاصل دارای سختی بین 900 تا 1150 ویکرز بوده و مقاومت سایشی آن حداقل 1.5 برابر پوششهای کرم سخت معمولی می باشد.ساختار این پوشش از نوعmicro crack type   می باشد .


درباره کرم سخت

سابقه ی آبکاری الکتروشیمیایی پوشش های سخت به حدود 80 سال میرسد. در خلال این مدت اهمیت این فرآیند روز به روز بیشتر شده و موارد کاربرد آن نیز گسترش فراوان یافته است.خواص کٌروم سخت

خواص کرم سخت
کرم فلزی سخت و ترد است. رنگ آن سفید مایل به خاکستری می باشد. این فلز پس از پرداخت کاملا شفاف و براق شده و به صورت آبی کمرنگ به نظر میرسد.
خواص کرم در حالت فلزی به شرح زیر می باشد :